XII MISTRZOSTWA LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

Zapisz się już teraz

materiał: powiat-leszczynski.pl


Zgłoszenia zawodników z terenu Gminy Lipno przyjmowane są w terminie do 31 stycznia.
Osoba do kontaktu: Marika Kokornaczyk-Wilczyńska, tel. 65 534 09 11, pok.10
Przygotuj PESEL uczestników

REGULAMIN XII MISTRZOSTW LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIEI. TERMIN  I MIEJSCE: 2 marca 2013 r. godz. 9.30. Karpacz-Biały Jar

II.ORGANIZATORZY: UKS „LO JEDYNKA”, PREZYDENT MIASTA LESZNA, STAROSTA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO, RADIO ELKA, STOWARYSZENIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO.

III.CEL IMPREZY: popularyzacja sportu narciarskiego, integracja środowiska narciarskiego

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach brać może udział każdy kto spełnia poniższe warunki:
1)    posiada stałe zameldowanie na terenie miasta Leszna lub powiatu leszczyńskiego
2)    uczy się lub pracuje na terenie miasta Leszna lub powiatu leszczyńskiego
3)    dokona wpłaty wpisowego (koszty ubezpieczenia i organizacji zawodów) w wysokości:
a)    50 zł od osoby dorosłej(rocznik 1993 i starsi)
b)    35zł dla młodzieży(rocznik1994 i młodsi)

V. ZGŁOSZENIA
Przyjmowane będą wraz z wpłatą wpisowego w terminie do 28 luty 2012 roku w siedzibie Radia Elka Leszno ul. Sienkiewicza 30a od poniedziałku do piątku w godz. od 9 –15 lub elektronicznie na stronie www.elka.pl
Wraz z wpłatą każdy uczestnik wypełnić musi tzw. kartę zgłoszenia zawodnika.

Uwaga:
Zawodnicy z terenu powiatu leszczyńskiego zgłoszeń dokonują w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. u koordynatorów wyznaczonych przez Burmistrza/ Wójta Gminy z terenu Powiatu Leszczyńskiego. Uczestnicy z terenu powiatu leszczyńskiego w kat. szkół ponadgimazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkolaków  zgłoszeni u koordynatorów w gminach są zwolnieni z opłaty startowej.

VI.PODZIAŁ NA KATEGORIE – osobno dla kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe uzależnione będą od ilości osób zgłoszonych w poszczególnych grupach wiekowych.

1)    kategoria OPEN bez podziału na grupy wiekowe(osobno dla miasta Leszna i osobno dla Powiatu Leszczyńskiego)
2)    kategoria Najlepszy Narciarz i Narciarka zawodów
3)    kategoria rodzinna (rodzice + dziecko), dziecko rocznik 1994 i młodsze
4)    kategoria snowboard – bez podziału  na grupy wiekowe
5)    rocznik 2006,7,8 itd. kat. Przedszkolna,
6)    rocznik2003 – 2005  kat. Szkoły podstawowe kl. 1-3,
7)    rocznik 2000- 2002  kat. Szkoły podstawowe  kl. 4-6,
8)    rocznik 1997-1999  kat. Szkoły gimnazjalne ,
9)    rocznik 1994-1996  kat. Szkoły ponadgimnazjalne,
10)    rocznik 1993-1984  K, M 20,
11)    rocznik 1983-1974  K, M 30,
12)    rocznik 1973-1964  K, M 40,
13)    rocznik 1963-1954  K, M 50,
14)    rocznik 1953-   K, M Senior

VII. SPOSÓB I ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Slalom gigant, 14-16 bramek, jeden przejazd.
O zajętym miejscu w określonej kategorii decyduje najlepszy czas.
Prawidłowy przejazd to pokonanie trasy slalomu pomiędzy wszystkimi ustawionymi na stoku bramkami.
Zawodnik nie ma możliwości wykonania próbnego lub poprawkowego przejazdu.
Przejazd trasy slalomu z ominięciem przez zawodnika choćby jednej bramki powoduje jego dyskwalifikację.
Uzyskany wynik będzie zaliczany do określonej regulaminem kategorii np. zawodnik rocznik 1971 sklasyfikowany będzie w kategorii OPEN, 30-latków i kategorii rodzinnej.

VIII.NAGRODY
Dla pierwszych 3 zawodników w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, medale, dyplomy.
Dla najlepszych szkół – puchary.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku nie spełnienia przez uczestnika zawodów wymogów regulaminu dotyczących udziału w mistrzostwach, organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika bez możliwości zwrotu wpisowego.
W przypadku nie rozegrania zawodów z powodów niezależnych od organizatora, wpisowe zostanie zwrócone po potraceniu10% kosztów manipulacyjnych.
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: