Wojewoda pozbawi radnego mandatu

Wojewoda wielkopolski wygasi mandat radnego gminy Lipno Aleksanda Szturo.

 

materiał elka.pl

Decyzja w tej sprawie miała należeć do radnych, ale ci odrzucili wniosek wojewody. Utrata mandatu przez radnego Szturo jest konsekwencją złamania ustawy o samorządzie gminnym.
Radny Aleksander Szturo prowadził działalność gospodarczą na mieniu gminy, na terenie której został wybrany. Sprawa dotyczyła reklamy firmy radnego umieszczonej tablicy informacyjnej stojącej w Wilkowicach, na działce należącej do gminy. Radny złożył wojewodzie obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, podkreślił, że reklama zawisła w tym miejscu jeszcze zanim został radnym. Zwrócił również uwagę na fakt, że gdy otrzymał mandat, poprosił o zdjęcie reklamy, ale tego nie zrobiono.

Wyjaśnienia nie przekonały wojewody. Wezwał on Radę Gminy Lipno do wygaszenia mandatu. Na ostatniej sesji radni jednak odrzucili wniosek. – To oznacza, że decyzję o wygaszeniu podejmie sam wojewoda – wyjaśnia rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube. – Podjęte zostaną właściwe kroki prawne. W pierwszej kolejności powiadomimy Prezsa Radcy Ministrów o zamiarze wydania zarządzenia zastępczego. To zarządzenie właśnie wygasi mandat radnego. W tej sytuacji nie jest wymagana akceptacja premiera. Oczywiście radny może skorzystać z możliwości zaskarżenia decyzji wojewody – dodaje Tomasz Stube.

Dodajmy, że Aleksander Szturo zadeklarował, że jeśli wojewody będzie wnioskował o wygaszenie jego mandatu, to on sam zrezygnuje z bycia radnym. (mah)

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Jedna odpowiedź

  1. Mieszkaniec Wilkowic

    To nie radni odrzucili wniosek wojewody, lecz pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Gminy Lipno Czesław Fedyk nie wprowadził do porządku obrad odpowiedniego punktu (jak zwykle nie przestrzega prawa). Chciał to załatwić rękami radnych – ma większość w radzie – lecz wyszło jak zwykle. Po raz kolejny Przewodniczący ignoruje swoje obowiązki w odniesieniu do Wojewody.
    Ponadto Fedyk przestaje już wierzyć „swoim” ludziom – odwołał z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Wacława Andrzejewskiego (zawiódł swojego szefa?). Funkcję tą objął (a jakże) wierny druh Fedyka – Andrzej Klecha (ostatni wierny) – teraz jest przewodniczącym trzech komisji (została tylko komisja rolnictwa i oświaty). A odejdzie jeszcze Olek Szturo. Niby mają jeszcze większość w Radzie (9 radnych na 15) i mogą uchwalić wszystko – lecz im coś nie wychodzi. Szefowie (Mariusz H. i Grzegorz S. już skazani) nie wrócą – pozostał tylko Fedyk – drużyna się sypie (po za tym totalna klęska w wyborach na wójta). Pozostaje im tylko utrudniać, przeszkadzać i kąsać. Merytorycznie żadnych propozycji tylko destrukcja i obstrukcja.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: