Uzyskają dofinansowanie

Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior oceniła Małe projekty.

W grudniu 2011 Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior, oceniła wniosków o przyznanie pomocy w ramach Małych projektów.

Po przeprowadzonej analizie i ocenie WLGD 50 złożonych wniosków uznała za spójne z Lokalną Strategią Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior. Jednak pomoc finansową otrzyma 30 projektowanych zadań, które uzyskały min. 8 punktów.
Z terenu Gminy Lipno złożono 2 wnioski i oba zostaną dofinansowane.
Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Wnioskowana kwota ilość pkt
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Pocieszenia i św.
Michała Archanioła Górka
Duchowna
Wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy Sanktuarium w
Górce Duchownej
25.000zł 11,44
Gmina Lipno Zagospodarowanie terenu przy kompleksie
boisk sportowych w Lipnie
14 179,38zł 9,29

W sierpniu projekt Gminy Lipno na zadanie Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie nie uzyskał wymaganej ilości punktów. W grudniu się udało.

Stowarzyszenie WLGD Kraina Lasów i Jezior dysponuje środkami finansowymi na latach 2010-2014 w ramach unijnego Programu LEADER, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającego przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Dofinansowane są określone projekty  projekty w ramach czterech działań:

• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1,5 mln zł,
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1,8 mln zł,
• odnowa i rozwój wsi – 9,0 mln zł
• tzw. „małe projekty” – 2,5 mln zł.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: