Szukasz pracy?

W związku z realizacją projektu „Moja firma z pożyczką” leszczyńskie Centrum Bzinesu Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu.

informacja ze strony leszno.pl

1. pracownik ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i monitoringu. Umowa o pracę w wymiarze ½ etatu na czas określony tj. od 01.05.2013-31.07.2015

1. Wymagania:

a) wykształcenie wyższe

b) 3 letnie doświadczenie przy realizacji projektów EFS lub 2 lata pracy w bankowości,

c) wiedza z zakresu finansów tym w szczególności analiz finansowych,

d) znajomość zasad realizacji projektów unijnych i  prowadzenia dokumentacji projektowej,

e) znajomość wytycznych działania POKL 6.2,

f) umiejętności negocjacyjne i perswazyjne, współpracy w zespole.

2. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w ocenie wniosków kredytowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) Rekrutacja uczestników projektu,

b) Weryfikacja wniosków o przyznanie pożyczki,

c) Monitoring pożyczkobiorców,

d) Wsparcie prowadzenia szkoleń i doradztwa,

e) Promocja projektu zgodnie z zasadami promocji projektów EFS.

Szczegółowy opis stanowiska pracy dostępny w załączniku

4. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy,

b) list motywacyjny,

c) życiorys /CV/,

d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

e) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno z dopiskiem: ” stanowisko ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i monitoringu ” w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.

2.  pracownik biura szkoleniowego. Umowa o pracę w wymiarze ½ etatu na czas określony tj. od 01.05.2013-31.07.2015

1. Wymagania:

a) wykształcenie wyższe,

b) 3 letnie doświadczenie przy realizacji projektów EFS lub 2 lata pracy w bankowości,

c) wiedza z zakresu finansów w tym w szczególności analiz finansowych,

d) znajomość zasad realizacji projektów unijnych i prowadzenia dokumentacji projektowej,

e) znajomość wytycznych działania POKL 6.2,

f) umiejętności negocjacyjne i perswazyjne, współpracy w zespole.

2. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w ocenie wniosków kredytowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób przystępujących do projektu (ogólnych – przed rozpoczęciem działalności gospodarczych i specjalistycznych – po założeniu firmy w ramach projektu),

b) Organizacja szkoleń i doradztwa,

c) wsparcie rekrutacji uczestników i monitoringu projektu.

Szczegółowy opis stanowiska pracy dostępny w załączniku

4. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy,

b) list motywacyjny,

c) życiorys /CV/,

d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

e) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno z dopiskiem: ” pracownik biura szkoleniowego ” w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.

 

Stanowiska pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

materiały do pobrania

ikona_dokument opis_stanowisko_ds._pszkoleń
ikona_dokument  opis_stanowisko_ds.biura szkoleniowego

 

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: