Stowarzyszenie PZL interesują się wiatrakami

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipińskiej chce brać udział na prawach strony w postępowaniach dotyczących budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Lipno.

Na  początku grudnia br. do urzędu w Lipnie wpłynął wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipińskiej, któremu przewodzi Sylwester Przydrożny, o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu środowiskowym dotyczącym wydanej decyzji dla budowy turbin wiatrowych na terenie Gminy Lipno.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), działając w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), uprzejmie informuję iż w dniu 25 listopada 2013 roku do Urzędu Gminy w Lipnie wpłynął wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno oraz złożone zostało przez Stowarzyszenie odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Lipno z dnia 25 października 2013 roku nr OS.6220.1.2009-2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno.

W dniu 02 grudnia 2013 roku wniosek Stowarzyszenia o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu i odwołanie od decyzji zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno.

 

Wójt Gminy Lipno

(-) Jacek Karmiński

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Jedna odpowiedź

  1. xyz

    Lipieńskiej! Ziemi Lipieńskiej! Nie Lipińskiej!
    Czy to dyslekcja? Ignorancja może? Chyba nie głupota?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: