Samorządy dostaną dotacje do nauki pływania

Do 15 listopada samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie w 2014 roku projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Czy w gminie Lipno samorządowcy skorzystali z tej okazji? Zobaczymy.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi prawie 13 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

Środki Funduszu będą przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pieniądze będą rozdzielone na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas III szkół podstawowych, z uwzględnieniem liczby uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie.

Dofinansowanie ze środków FZSdU może być przyznane do wysokości 50 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

źródło: portalsamorządowy.pl

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: