Rusza kolejna edycja konkursu „Mam 6 lat”

Minister Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Mam 6 lat”.  Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół oraz uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.

Celem III edycji konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

W III edycji przewidziano trzy kategorie konkursowe:


KATEGORIA Rada Rodziców Przedszkola

Rada Rodziców przedszkola

 

Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły – jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne – możliwe formy literackie lub multimedialne

 

KATEGORIA Rada Rodziców Szkoły

Rada Rodziców szkoły

 

Sześciolatek w przyjaznej szkole – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy literackie lub multimedialne

 

KATEGORIA Uczeń

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę
w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami

 

Mam 6 lat i jestem aktywny – praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub forma literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz)

 

Prace oceniane będą w dwóch etapach – regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty, a na poziomie krajowym kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Minister Edukacji Narodowej przyzna też wyróżnienia „Samorząd na 6″ tym samorządom, które prowadzą na swoim terenie szkoły z największym odsetkiem sześciolatków rozpoczynających we wrześniu 2013 r. naukę w pierwszej klasie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać pracę konkursową oraz arkusz zgłoszeniowy w terminie do 21 lutego 2014 r. na adres właściwego Kuratorium Oświaty. Ocena prac na poziomie ogólnopolskim zakończy się 30 kwietnia 2014 r.

Regulamin III edycji konkursu 

Arkusz zgłoszeniowy III edycji konkursu – informacja o tym, gdzie należy wysłać arkusz wraz z pracą konkursową znajduje się na stronie właściwego Kuratorium Oświaty.

Terminarz III edycji konkursu „Mam 6 lat”:

22 października 2013 r. -otwarcie konkursu na poziomie regionalnym

do 21 lutego 2014 r. – termin końcowy wpływania prac na poziomie regionalnym

do 14 marca 2014 r. – ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów etapu regionalnego podczas Wojewódzkich Gal Konkursu

do 30 kwietnia 2014 r. –  wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim

maj 2014 r. – uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu (Warszawa)

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: