Reorganizacja w Urzędzie

Na listopadowej sesji wójt gminy Lipno Jacek Karmiński poinformował, że dokonał zmian organizacyjnych w urzędzie.

Magistrat podzielono na referaty: Organizacyjno–Podatkowy, Finansowy, Inwestycyjny oraz Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

W ocenie włodarza zmiana ma usprawnić pracę i wyjść na przeciw oczekiwaniom petenta.

Radny Andrzej Klecha dopytywał o wpływ utworzenia referatów na finanse gminy. W odpowiedzi wójt poinformował zebranych, że powierzenie dodatkowych obowiązków nowym kierownikom spowodowało jednoczesny wzrost ich wynagrodzenia

1) Referat Organizacyjno–Podatkowy, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
a) stanowisko Sekretarza Gminy,
b) stanowisko obsługi Rady Gminy,
c) stanowisko asystenta Wójta,
d) stanowisko zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz spraw wojskowych,
e) stanowisko promocji Gminy, informacji publicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi, współpracy z zagranicą oraz kultury fizycznej i kultury i sztuki,
f) stanowisko wymiaru podatków,
g) stanowisko księgowości podatkowej,
h) stanowisko windykacji podatków,
i) stanowisko ustalania opłat: planistycznej i adiacenckiej oraz administratora bezpieczeństwa informacji,
j) stanowisko oświaty, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania narkomanii.
k) stanowisko zaopatrzeniowca.

2) Referat Finansów, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
a) stanowisko Skarbnika Gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu,
b) dwa stanowiska księgowości budżetowej,
c) stanowisko księgowości analitycznej,
d) stanowisko płac,
e) stanowisko gospodarki lokalami oraz księgowości budżetowej.

3) Stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

4) Referat Inwestycyjny, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
a) stanowisko Kierownika Referatu Inwestycyjnego,
b) stanowisko rozwoju lokalnego,
c) stanowisko inwestycji oraz gospodarki wodno – kanalizacyjnej.

5) Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
a) stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
b) stanowisko planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony gruntów rolnych,
c) stanowisko gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii,
d) stanowisko ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
e) stanowisko zdrowia, działalności gospodarczej, zbiórek publicznych oraz dróg publicznych,
f) pięć stanowisk obsługi, w tym stanowisko palacza c.o., stanowisko sprzątaczki oraz trzy stanowiska robotnika gospodarczego.

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, któremu powierzono stanowisko oświaty, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania narkomanii.

źródło: lipno.pl, opracowanie własne

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: