Przemek Rozwalka z nagrodą Starosty

W październiku 2013 Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, na mocy Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego przyznał jednorazowe Nagrody Starosty Leszczyńskiego przeznaczone dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Na uzyskanie nagrody mieli szanse zarówno uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Kwota nagrody uzależniona została od osiągnięć naukowych ucznia. Podczas oceny pod uwagę brane były także wyniki nauki z roku szkolnego 2012/2013 między innymi średnia ocen, udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, a także uczestnictwo z zawodach sportowych. W wyznaczonym przez Radę Powiatu terminie do Starostwa Powiatowego w Lesznie wpłynęło 26 wniosków. Zarząd Powiatu przyznał nagrody w kwocie od 300,00 zł do 1 000,00 dla 23 uczniów. Trzy nadesłane w terminie wnioski nie spełniały kryteriów ww. uchwały, w związku z tym zostały rozpatrzone negatywnie.

Nagrodę otrzymał m.in Przemek Rozwalka z Goniembic, reprezentant rowerowej drużyny Like Team

Wykaz uczniów, którym Zarząd Powiatu Leszczyńskiego na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XII/247/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4685) przyznał Nagrody Starosty Leszczyńskiego.

 Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Wysokość Nagrody

1 DARIA KUBIAK

1000,00 zł.

2 SANDRA SKRZYPEK

700,00 zł.

3 IZABELA MICHALAK

700,00 zł.

4 ANNA WIEJA

700,00 zł.

5 ZUZANNA STACHOWIAK

600,00 zł.

6 BARBARA OLESZAK

600,00 zł.

7 JULIA OLESZAK

500,00 zł.

8 JAKUB WIELAND

500,00 zł.

9 AGNIESZKA WAWRZYNIAK

500,00 zł.

10 WERONIKA KOSMALSKA

800,00 zł.

11 JADWIGA LESTER

600,00 zł.

12 KATARZYNA MACIEJEWSKA

500,00 zł.

13 MIKOŁAJ KALISZEWSKI

700,00 zł.

14 JOANNA GRUSZECZKA

500,00 zł.

15 KINGA KONKIEWICZ

600,00 zł.

16 ZOFIA AGNIESZKA

NOWACZYK

300,00 zł.

17 ALEKSANDRA LISKE

400,00 zł.

18 ELŻBIETA BIAŁA

300,00 zł.

19 PRZEMYSŁAW ROZWALKA

300,00 zł.

20 DOROTA GÓRSKA

300,00 zł.

21 PAWEŁ ROSIŃSKI

400,00 zł.

22 ZUZANNA PIĘTKA

400,00 zł.

23 AGNIESZKA SZYMAŃSKA

400,00 zł.

Wykaz uczniów, którzy nie otrzymali Nagród Starosty Leszczyńskiego

Lp.

 

Imię i nazwisko  ucznia

 

Uzasadnienie

1

JOANNA SZYMAŃSKA

Nie spełnia kryteriów § 2 pkt 5 wyżej powołanej Uchwały

2

MARTA ROZWALKA

Nie spełnia kryteriów § 2 pkt 5 wyżej powołanej Uchwały

3

DANIEL ROZWALKA

Nie spełnia kryteriów § 2 pkt 5 wyżej powołanej Uchwały

 

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: