Radni na półmetku

Zbliża się półmetek IV kadencji. W związku z tym pokrótce podsumujemy ostatnie dwa lata pracy Rady Powiatu Leszczyńskiego.

Radni na półmetku

Radni na półmetku
Zbliża się półmetek IV kadencji. W związku z tym pokrótce podsumujemy ostatnie dwa lata pracy Rady Powiatu Leszczyńskiego.Radni spotykają się na sesjach oraz na komisjach, do których należą (a są to: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Spraw Społecznych). Podczas spotkań składają liczne zapytania i interpelacje, głównie w sprawach dotyczących remontów i budowy dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych, jak również w sprawach dotyczących całego regionu. I tak np. opowiedzieli się przeciw planom likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie i protestowali przeciw planom remontu drogi krajowej nr 5 na odcinku Leszno-Rydzyna, zmierzającym do wydzielenia ścieżki rowerowej z pasa ruchu. Podjęli uchwałę o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Górznie, a także powołali do życia powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie, który rozpocznie działalność już od stycznia przyszłego roku).
Długo by wyliczać sprawy, jakimi zajmowali się przez ostatnie dwa lata. Łącznie rada podjęła 174 uchwały, w tym 9 dotyczących spraw oświatowych, 11 w zakresie pomocy społecznej, 3 w zakresie działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, 22 w sprawie pomocy finansowej lub rzeczowej udzielanej gminom powiatu oraz Miastu Lesznu.Ponadto rada przyjęła do realizacji następujące programy:
– Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2011-2016,
– Program Zdrowotny pn. „Profi laktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV”,
– Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2017,
– Program regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Przyznano też kolejne tytuły „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego”. W ten sposób obecni radni uhonorowali dr. Stanisława Jędrasia oraz 69. Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.

W skład Rady Powiatu Leszczyńskiego wchodzą:

   zródło:powiat-leszczynski.pl

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany