Mistrz manipulacji i iluzji

Mistrz słowa i iluzji „przybity tym co się dzieje – Radny Gminy Lipno Andrzej Klecha” na wiadomej stronie (próbowałem kiedyś zamieścić tam swój tekst ale nie wyszło) (przypis: twojagminalipno.pl) napisał, że „radni Komitetu 2010 (czytaj: Mariusza Homskiego i Grzegorza Szulczyka) zaczynają być opozycją wobec poczynań Wójta Jacka Karmińskiego”.

„Zaczynają być opozycją”? Czyżby do tej pory byli w koalicji z Wójtem Jackiem Karmińskim i wspierali jego działania dla dobra Gminy Lipno? Ciekawostka.

„Radni Komitetu 2010 w żaden sposób nie ingerowali w konstrukcję budżetu na 2013 rok a Pan Jacek Karmiński w żaden sposób nie był ograniczony” – Radni Rady Gminy Lipno (w tym radni komitetu 2010) dokonali 9 razy zmianę budżetu Gminy Lipno na 2013r. „Ostatnie zmiany Wójt przeprowadził na sesji w przeddzień Sylwestra” – na sesji, czyli zmiany budżetu musieli dokonać radni a nie Wójt. Dokonywanie zmian budżetu w ostatnie dni roku to powszechna stosowana przez wszystkie, bez wyjątku, samorządy w Polsce zasada dostosowywanie budżetu (z budżetu państwa przychodzą ostatnie pieniądze – można nie przyjąć).

Dalej „przybity radny” pisze, że Wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński „nie otrzymał od Rady Gminy absolutorium”. Dla wyjaśnienia dodaję, że dotyczyło to wykonania budżetu za 2012 rok. Jak dobrze pamiętamy Pan Jacek Karmiński został Wójtem Gminy Lipno w wyborach w dniu 16 grudnia 2012 roku (w I turze miażdżącym wynikiem pokonał kontrkandydata Czesława Fedyka) –  czyli jako Wójt Gminy Lipno pracował pół miesiąca. Pan Klecha (wtedy przewodniczący Komisji Rewizyjnej) chwali się, że nie udzielono Wójtowi absolutorium. I tu „Przybity Radny” się myli – otóż nie było sytuacji, że Wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński nie otrzymał absolutorium za 2012 rok. I Pan Andrzej Klecha jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej doskonale o tym wie – Rada Gminy Lipno nie rozstrzygnęła kwestii absolutorium dla Wójta. Gdyby Pan Jacek Karmiński nie otrzymał absolutorium Rada musiałaby wszcząć procedurę w sprawie referendum o odwołanie Pana Karminskiego z funkcji Wójta Gminy Lipno – jak wiemy nic takiego nie miało miejsca.

Następnie Radny Gminy Lipno przechodzi do projektu budżetu Gminy Lipno na 2014 rok i pisze, że „rok 2014 nasz Włodarz zaczyna jeszcze gorzej. Projekt budżetu zanim doszło do jego przyjęcia przez głosowanie musiał być już zmieniony”. Jak do tej pory zawsze przed uchwaleniem budżetu są przedstawiane zmiany do projektu budżetu (projekt jest opracowywany według danych z października a uchwalany jest pod koniec grudnia – wiele się w tym czasie zmienia). I tu mała dygresja – projekt budżetu nie może być zmieniony przez nikogo przed uchwaleniem przez Radę. Ponadto Pan Radny pisze, że Wójt „planuje wzrost wydatków na 2014 r. w samym tyko Urzędzie Gminy Lipno po stronie wynagrodzeń o ponad 120 tys. zł”. W związku z tym, że budżet Gminy Lipno jest uchwalany „w niepełnej szczegółowości” – tak chciała Rada Gminy i były przewodniczący Komisji Budżetowej oraz aktualny przewodniczący Komisji Rewizyjnej dobrze o tym wie – nie wydzielono kwoty na wynagrodzenia lecz jest ona ujęta w ramach wydatków bieżących łącznie z wydatkami obejmującymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi (do tej grupy wydatków wliczane są wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne płacone przez pracownika i przez pracodawcę) – jak On to wylicza nie podał? Ponadto „Przybity Radny” pisze, że „zaplanowano w projekcie budżetu wzrost wydatków na podróże służbowe o 40%”. W związku z  niepełną szczegółowością w budżecie nie ma zaplanowanych wydatków na podróże służbowe, są one zaplanowane w ramach wydatków bieżących obejmujących również zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki na remonty, zakup innych usług, energia itp. Wobec tego trudno to sprawdzić i porównać – i chyba o to chodzi – coś napiszę, podam jakieś dane, nikt tego nie sprawdzi a wiadomość pójdzie w lud. Trudno sprawdzić i porównać, mieszanie faktów i ocen dotyczących 2012 roku z 2013 rokiem i na dokładkę jeszcze dodano rok 2014 – wszystko to mącenie i manipulacja ażeby nie można odgadnąć intencji, stwarza się iluzje rzetelnych faktów i ocen, ale to tylko iluzja.

„Otwórzmy oczy, przyglądajmy się bacznie temu co się dzieje, nie dajmy się zwieść”.

Mieszkaniec Wilkowic

 

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Jedna odpowiedź

  1. antyKlecha

    bezradny Andrzeju mam nadzieję że mieszkańcy ulicy Nowej już się więcej nie nabiorą i nie będziesz j NIGDY więcej radnym!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: