Marne szanse dla wstąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej

W listopadzie 2013r. zostało powołane nowe Stowarzysznie na terenie gminy Lipno o nazwie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej.

Stowarzyszeniu przewodzi Sylwester Przydrożny administrator bloga twojagminalipno.pl. Celem Stowarzyszenia jest jak pisze Przydrożny.

 1. Promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, w tym kultury, tradycji i jego historycznego dziedzictwa.
 2. Wspieranie i promocja działalności społecznej i społecznego zaangażowania.
 3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej w obrębie kultury, sztuki, sportu i rekreacji.
 4. Rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem i rozwojem gminy Lipno i ziemi lipieńskiej oraz pogłębianie przywiązania do niej.
 5. Ochrona środowiska – krajobrazu i przyrody, w tym przeciwdziałanie instalowaniu na terenie Gminy Lipno turbin wiatrowych.
 6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami.
 7. Działalność na rzecz środowisk zagrożonych i niewydolnych – inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań profilaktycznych, wyrównywanie szans oraz zapobieganie wykluczeniom i patologiom społecznym.
 8. Podejmowanie działań zakresu turystyki i krajoznawstwa – promocja walorów turystycznych gminy oraz działalność zmierzająca do poprawy infrastruktury turystyczne

Jeden z mieszkańców gminy, rozbudzony treścią programu Stowarzyszenia, zapragnął przystąpić w jego struktury i stać się jego czynnym członkiem. Pragnienie jednak zostało zgaszone przez prezesa Przydrożnego, gdyż ten odmówił zainteresowanemu przedstawienia listy członków, którzy mogliby poprzeć jego kandydaturę.

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

 1. uznaje statutowe cele Stowarzyszenia,
 2. wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji,
 3. złoży deklarację przystąpienia,
 4. opłaca regularnie uchwalone składki

jednak zgodnie z  §7 pkt 1 d nie wystarcza jedynie samoistna deklaracja osoby skłającej akces przystąpienia.Przyjęcie nowych członków następuje jednogłośnie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

Prezes Przydrożny niestety odmawia zainteresowanemu udostępnienia wykazu członków, stąd przystąpienie do niego staje się niemożliwe.

Czytając treść Statutu i odpowiedź prezesa Przydrożnego można odnieść wrażenie, że nie zależy Stowarzyszeniu na nowych członkach, którzy wsparliby działanie PZL-u. Jakoś mnie to nie dziwi. Śmiechu warte.

 

ikona_dokument

treść statutu Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

7 komentarzy

 1. Anonim

  Panie Przydrożny macie chyba jakieś trzaski pod kopułką. Robicie stowarzyszenie a chętnych nie przyjmujecie. Jestem ciekaw co Pan do tej gminy zrobił takiego. Śmiechu warte to stowarzyszenie.

  Odpowiedz
 2. mala

  Jak to ja też chciałam złożyć wniosek o przyjęcie mnie do stowarzyszenia też czuje się L I P I N I A N K Ą . To chyba też nie mam szans . Szkoda……………

  Odpowiedz
 3. wilkowiczanin

  Sz.P. Drost gdzie to Pana społecznictwo????? Pisanie donosów to nie praca społeczna!!! Dosyć już nababrałeś w Lipnie, gumowe ucho nie potrzebne…. Pozdrawiam d…wlazów J.K.

  Odpowiedz
 4. inny mieszkaniec

  Panie Zdzisławie,przecież to jest stowarzyszenie przyjaciół ziemi, a nie mieszkańców,gdzie się pan tam pchasz,życie panu nie miłe?

  Odpowiedz
 5. Zdzisław Drost

  Szanowny Panie Prezesie,
  Ze zdziwieniem zapoznałem się z Pańskim tekstem na stronie twojagmina.pl . Pokazuje on tylko brak, z Pańskiej strony, kultury i wychowania. Nie wiem co Pan wyniósł ze swego rodzinnego domu ale nie przypominam sobie żebyśmy wypili kiedyś bruderschaft.
  Z poważaniem
  Zdzisław Drost

  Powyższy tekst przekazałem do Pana Sylwestra Przydrożnego (Admina) w związku z jego artykułem pt. „Kto przytuli Zdzisia?” na stronie twojagminalipno.pl jako komentarz/sprostowanie. Ponadto zostałem zachęcony przez samego Pana Przydrożnego do złożenia komentarza na jego stronie. Jednak mój komentarz nie został zamieszczony, czego zresztą można było się spodziewać. Po raz kolejny się okazało, że szumne zapowiedzi kończą się na zapowiedziach – dlatego korzystam z możliwości jaką daje ten blog. Można odnieść wrażenie, że nie jest to „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej” lecz chyba „Stowarzyszenie Przyjaciół Czesława Fedyka” i prawdopodobnie będzie stanowiło podstawę do powołania komitetu wyborczego dla Niego w nadchodzących wyborach samorządowych. A cała działalność Stowarzyszenia to kampania wyborcza finansowana przez członków Stowarzyszenia.

  Odpowiedz
 6. antyKlecha

  Sylwek mał „swojego” wójta-miał…chciał być sołtysem,ale nie został,radnym też nie będzie ale za to ma pieczątke „PREZES”!! Małym … ludziom tak nie wiele potrzeba do szczęścia

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: