21 sierpnia 2012r. w Lesznie oceniono wnioski z tzw. małych projektów.

Stowarzyszenie WLGD Kraina Lasów i Jezior dysponuje środkami finansowymi na latach 2010-2014 w ramach unijnego Programu LEADER, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającego przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Dofinansowane są określone projekty  projekty w ramach czterech działań:

• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1,5 mln zł,
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1,8 mln zł,
• odnowa i rozwój wsi – 9,0 mln zł
• tzw. „małe projekty” – 2,5 mln zł.

W sierpniu na posiedzeniu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonano oceny złożonych wniosków zgodnie z ustaloną lokalną strategią. Minimalna liczba punktów wymagana do wybrania projektu do dofinansowania to 8 pkt.

Z terenu gminy Lipno złożono 7 odrębnych wniosków, z czego zakwalifikowanych zostało 5.

Wnioskodawca miejsce inwestycji Tytuł operacji wnioskowana kwota liczba punktów
1 Marek Kozłowski Wilkowice Stare konne maszyny rolnicze w Wilkowicach 10.195,76 11
2 Gmina Lipno Lipno Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie 25.000,00 10
3 Gmina Lipno Wilkowice Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach 25.000,00 10
4 Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” Panningen Promocja festiwalu Starych Ciągników w Wilkowicach na 34 Międzynarodowym Festiwalu Historycznym w Panningen 18.574,72 8
5 GOK Lipno Lipno Wielkanoc w tradycji 11.774,08 8
 wnioski, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów
6 Gmina Lipno Lipno Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie 14.179,38 7
7 Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie Lipno Ognisko Twórczości Artystycznej – warsztaty teatralne i plastyczne 9.823,13 7

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: