Karmiński powołuje zespoły interdyscyplinarne

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to wójt powołuje tzw. zespoły interdyscyplinarne. W zespole takim znajdują się m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, mogą wejść także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Technicznie zaś odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do zadań zespołu należy m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Koniecznym staje się opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:
1) Karol Jasiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
2) Katarzyna Kasprzyk – Kurator ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Lesznie,
3) Emilia Konieczna – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie,
4) Joanna Płonka – Dyrektor Gimnazjum w Lipnie,
5) Ewa Rosolska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnie,
6) Dorota Urbańczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
7) Tamara Kaczmarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goniembicach,
8) Bernadeta Jędrzejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej,
9) Edyta Kaczmarek – Dyrektor Przedszkola w Lipnie,
10) Katarzyna Kowalska – Prezes Stowarzyszenia „Kolory” w Mórkowie,
11) Wioleta Kowalczyk – Pielęgniarka szkolna przy Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia SC. WJ Czech w Lipnie,
12) Edyta Wawrzyniak – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie,
„B) Anna Konieczek – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lipnie,
14) Alicja Nosek – Pedagog Gimnazjum w Lipnie,
15) Maria Matukiewicz – Pedagog Szkoły Podstawowej w Lipnie,
16) Ewelina Bosy – Pedagog Szkoły Podstawowej Górce Duchownej,
17) Angelika Prozorowska – Pedagog Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
18) Paulina Radoń – Pedagog Szkoły Podstawowej w Goniembicach,
19) Robert Konieczny -:Asystent Zespołu Dzielnicowych w Lipnie,
20) Bartłomiej Kordek – Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych w Lipnie,
21) Mariusz Klupś – Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych w Lipnie.

zapoznaj się z Zarządzeniem Wójta [tutaj]

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany