Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawdziła poprawność finansowania budowy sieci wodociągowej z okresu gdy Mariusz H. pełnił funkcję wójta.

Wg dokumentacji gminnej wyglądało to tak:

Pan Iksiński posiadający działkę budowlaną na terenie gminy Lipno, zwrócił się do Urzędu w celu pobudowania instalacji WOD-KAN. W tej sprawie Gmina zawarła z Iksińskim umowę zobowiązującą Iksińskiego do dokonania wpłaty na rzecz Gminy Lipno np.1.800zł, tytułem udziału w realizacji przez Gminę zadania: budowa sieci wodociągowej na działce nrXX. W umowie widnieje zapis, że Iksiński musi wpłacić pieniądze do konkretnego dnia np.16 maja 2011r. Jeśli zapłaci w terminie, Gmina odstąpi od Iksińskiego w naliczaniu opłaty adiacenckiej (opłata od wzrostu wartości działki). Zapisano również, że w przypadku nie uiszczenia przykładowego świadczenia 1.800zł Gmina w najbliższych 36 miesiącach (3 lata) nie zrealizuje budowy sieci wodociągowej, a jeśli ją zrealizuje, to wtedy dokona naliczenia stosownej opłaty adiacenckiej. Dalej napisano, że jeśli Iksiński wpłaci w terminie, to realizacja budowy zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania wpłaty, a termin może zostać wydłużony o okres technologicznego-budowlanego przestoju zimowego.

Czy Gmina uzależniała wydanie decyzji ws. budowy od wpłaty na konto gminy?

Takich przypadków kontrolujący doszukali się 6-ciu na łączną kwotę 25.400zł.

Wg RIO pobierany w opisany przykładowy sposób opłat partycypacyjnych jako udział w kosztach budowy jest niezgodny z prawem, gdyż właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy infrastuktury poprzez wnoszenie właśnie opłat adiacenckich. Tu Gmina zrzekła się praw do pobierania takiej opłaty. Jak podaje RIO „wszelkie opłaty związane z budową przez Gminę tych sieci są świadczeniami pobieranymi bezprawnie.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: