Dodatek energetyczny na nowy rok

Osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy, od 1 stycznia 2014 przysługiwać będzie też prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. To rezultat wejścia w życie nowych przepisów prawa energetycznego.

Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też oczywiście zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeśli spełnia się te warunki, można złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

fot.sxc.hu – portalsamorzadowy.pl

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

* dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

źródło: portalsamorządowy.pl

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: