Decyzja SKO ws wiatraków

Zapoznaj się z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO, w sprawie uchylenia Decyzji Środowiskowej wydanej przez wójta gminy Lipno.

Jednym z elementów postępowania ws. budowy turbin wiatrowych jest wydanie decyzji środowiskowej w sprawie określenia oddziaływania inwestycji na środowisko. Zanim Urząd w Lipnie wydał taką decyzję, inwestor przygotował raport oddziaływania na środowisko. Osoby zainteresowane zagadnieniem miały możliwość zapoznania się z dokumentacją i Raportem w Urzędzie Gminy i złożenia stosownych uwag czy wniosków. Na podstawie tych wniosków i wyniku referendum gminnego ws budowy ferm wiatrowych na terenie gminy, wójt Jacek Karmiński podjął Decyzję o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji.

Inwestor Elektrownie Wiatrowe Bonwid postanowiły zaskarżyć decyzję wójta do SKO, a SKO przyznało inwestorowi rację  nie zostawiając suchej nitki na Decyzji wydanej przez Karmińskiego. SKO w całości uchyliło zaskarżoną decyzję.

Jak czytamy Bonwid skarżąc się na decyzję wójta stwierdził, że żadna z podstaw zawartych w decyzji gminy nie jest prawdziwa. Negatywne skutki oddziaływania na środowisko wykazuje (zdaniem Bonwidu) Raport, a nie subiektywne odczucia mieszkańców. Bonwid wykazał, że nie można też wydając decyzję środowiskową powoływać się na wynik referendum wskazując odpowiednie orzecznictwo w tej sprawie.

W uzasadnieniu decyzji o uchyleniu SKO pisze, że Karmiński swoją decyzją naruszył przepisy prawa. Jak podają, wynik referendum w takiej sprawie traktowany może być jedynie jako konsultacje społeczne. Poza tym, SKO wskazuje, że powoływanie się w ogóle na wynik referendum przy wydawaniu decyzji środowiskowej, jest w ogóle nie na miejscu, bo wynik referendum w żaden sposób nie jest powiązany z oddziaływaniem inwestycji na środowisko.

Istotnym też jest stwierdzenie SKO, że wydanie decyzji negatywnej, jaką wydał wójt gminy, może być wydane tylko wówczas, gdy inwestycja jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jak wynika z uzasadnienia SKO, wójt wydając decyzję odmowną w sprawie budowy elektrowni wiatrowych, nie wskazał żadnych przesłanek wynikających z przepisu prawa, a informacje zawarte w uzasadnieniu do wydanej decyzji nie powinny stanowić podstawy od wydania odmowy.

W rezultacie SKO uchylając Decyzję wójta, skierowała sprawę  z powrotem do urzędu. Teraz magistrat w Lipnie musi wydać Decyzję na nowo.


Komentarz:

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem SKO zastanawia mnie, czy wójt Lipna podejmując decyzję odmowną uległ wpływom lobby antywiatraczanego wypuszczając bubla prawnego, narażając się przy tym na przytłaczającą opinię Samorządowego Kolegium Odwoławczego, czy też rzeczywiście podpisując dokument był przekonany o słuszności swoich racji. A może tylko chodziło o zwłokę i grę na czas? Biorę tu pod uwagę, że Karmiński jest fachowcem z zakresie prawa samorządowego i wie co robi.

Wszystko przypomina partię gry w szachy. Każda ze stron rozważnie wykonuje swoje ruchy i każdy chce wygrać. A wszystko to w oparciu o zasady gry.

Jedno jest pewne, wójt musi wydać nową decyzję o uwarunkowaniu środowiskowym i moim zdaniem będzie to decyzja pozytywna, co umożliwi inwestorowi podjęcie dalszych działań, bo jakież mogą być inne zagrożenia środowiskowe, które nie byłyby dotąd znane? Myślę, że powoływanie się na wynik referendum, będzie słuszne przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, a nie wydając decyzję środowiskową.

Ale to wszystko co w komentarzu jest tylko moim osobistym poglądem.

A jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?

Decyzja SKO str. 1

Decyzja SKO str.2

Decyzja SKO str.3

Decyzja SKO str.4

Decyzja SKO str.5

Decyzja SKO str.6

Decyzja SKO str.7

Decyzja SKO str.8

 

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: