Jakie zmiany czekają rolników w opłacaniu składki na ubezpieczenie w 2013 roku?

Czy składka jaką zapłacą rolnicy będzie taka sama jak dla prowadzących działalność gospodarczą?Głośno było o tym, że rolnicy powinni płacić składki ubezpieczeniowe jak wszyscy prowadzący działalność gospodarczą. Bo przecież też produkują i sprzedają swoje produkty. Jednakże rolnicy mogą spać spokojnie, żadnych tego typu zmian nie będzie.Mimo sprzeciwu niektórych grup społecznych rolnicy nie będą płacili większych składek na ubezpieczenie społeczne

Mimo sprzeciwu niektórych grup społecznych rolnicy nie będą płacili większych składek na ubezpieczenie społeczne

foto: www.experto24.pl

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.:

  • rolnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz
  • rolnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, a także
  • domownicy rolników oraz domownicy rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym

mają zapłacić składkę w wysokości 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka będzie wynosiła 1 zł.

Analogicznie jak w 2012 r., w 2013 r. w gospodarstwach rolnych o powierzchni:

  • poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacał KRUS,
  • od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacał rolnik.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej stanowić ma jak dotychczas kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

materiał experto24.pl

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany