Czarne sesje czy czarny humor?

List mieszkańca

Dwie sesje: zwykła i nadzwyczajna.

Pierwsza zwołana przez Przewodniczącego Czesława Fedyka – porządek obrad bardzo obszerny: 12 punktów plus 13 uchwał. Po 3 godzinach obrad zrealizowano 9 punktów i uchwalono 2 (dwie) uchwały (uchwała w sprawie statutu Sołectwa Wilkowice nie przeszła). Obrady zostały przerwane gdy obrady opuścił kolejny radny (z Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego) i posiedzenie należało przerwać. I tu Przewodniczący Fedyk się nie popisał – nie wykonał swoich obowiązków. Jak sam twierdzi, „zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad”. Statut Gminy Lipno w §29 ust. 2 stanowi, że „na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie”. Przewodniczący wiedział, że gdy sesję opuszczał radny Klecha obrady zostaną zerwane i Rada nie będzie mogła podejmować uchwał. W ramach swoich obowiązków prowadzenia obrad nie przedstawił wniosku o przerwaniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu. Miał pełną świadomość w jak ważnych i terminowych sprawach mają być podjęte uchwały (zmiany budżetu, podatki) jednak tego nie uczynił. Wójt musiał naprawić ten błąd i wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Druga sesja – zbojkotowana przez radnych Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego (nie było także Przewodniczącego Fedyka – obrady prowadził Przewodniczący Tadeusz Hofmański). Nieobecność tych właśnie radnych, w kontekście opuszczenia przez nich obrad poprzedniej sesji, świadczy o tym, że były to działania zamierzone. Mimo wszystko Przewodniczącemu Hofmańskiemu udało się bardzo sprawnie, bez zbędnych komentarzy i wypowiedzi, przeprowadzić obrady i wypełnić porządek obrad – podjęto jednogłośnie, po omówieniu, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Sam Przewodniczący Hofmański był pozytywnie zaskoczony, że można tak sprawnie przeprowadzić obrady Rady Gminy Lipno (nie ma Przewodniczącego Fedyka – obrady Rady Gminy przebiegają bardzo sprawnie i merytorycznie).

W artykule na wiadomej stronie Admin podaje, że „w przyjęciu uchwał prym wiedli pretorianie Wójta”. No cóż, jeśli stronnicy Mariusza Homskiego zdezerterowali – poza Przewodniczącym Hofmańskim z grupy Homskiego był obecny tylko radny Marcin Rumiński. Wobec tego kto miał podejmować uchwały jak nie ci co byli obecni – radny wykonując swoje obowiązki uczestniczy w pracach rady. Dalej Admin pisze, że „kilku radnych działając zgodnie z oczekiwaniami swoich wyborców uchyliło się od obecności na sesji lub głosowali przeciw” (głosować przeciw nie mogli bo byli nieobecni a wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie) – trudno przyjąć, żeby wyborcy chcieli aby radni nie przychodzili na obrady Rady i brali publiczne pieniądze za niewykonywanie swoich obowiązków – kpiny czy parodia (czarny chumor).

I dalej pisze, że „uchwalono podwyższenie podatku rolnego o 16,62%”. Tyle fantastyki, a co mówią fakty? Otóż Rada nie podwyższa podatku rolnego tylko może go obniżyć (tak stanowi przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym). Gdyby wszyscy radni poszli w ślady grupy radnych z Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego to w Gminie Lipno obowiązywałaby stawka 69,28 zł – taką stawkę podatku chcieli ci radni. Radni – „pretorianie Wójta” – obniżyli stawkę podatku do kwoty 60 zł (dla przykładu: Rydzyna – 62 zł, Śmigiel – 66 zł, Wijewo – 60 zł, Krzemieniewo – 69,28 zł, Leszno – 69,28 zł) – gdyby nie „pretorianie Wójta” to w Gminie Lipno obowiązywałaby maksymalna stawka 69,28 zł (Admin nazywa to „drakońskim podwyższeniem podatku rolnego”). Ponadto stawka podatku rolnego przyjęta na sesji uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej zrzeszającej rolników z naszego terenu. A dalej prawidłowo pisze Admin, że „pogorszenie warunków bytowania gotujemy sobie sami”. Tak, radni Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego chcieli nam pogorszyć warunki bytowania. Ponadto Admin wskazuje, że „podniesiono aż o 5% podatek od środków transportowych”. Ostatni raz ten podatek został ustalony w 2011 roku na 2012r., czyli 3 lata temu.

Uwzględniając wskaźnik inflacji przez te lata to stawki podatku ustalono poniżej inflacji, czyli realnie podatki spadły. Ponadto trzeba wskazać, że minister finansów właśnie podwyższa stawki minimalne i maksymalne w tym podatku o wskaźniki inflacji. Gmina nie może uchwalić stawek podatku poniżej stawek minimalnych. Na posiedzeniach komisji Rady, gdzie były omawiane uchwały podatkowe (radni Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego mają zdecydowaną większość), nie wniesiono żadnych uwag. Jeśli radni Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego nie zgadzali się na propozycje Wójta, poparte przez Komisje, to należało przyjść na sesję Rady i przegłosować zmiany uchwał podatkowych – radnych Komitetu Wyborczego Mariusza Homskiego jest 9 (dziewięciu) a radnych „pretorian Wójta” jest 6 (sześciu), czyli mając zdecydowaną większość mogą przegłosować co tylko chcą. Mogli również uchwalić niższe stawki podatków – gdyby chcieli, a nie chcieli, a teraz narzekają i zrzucają „winę” na innych za swoją nieudolność – kpiny czy parodia (czarny chumor).

Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia w Urzędzie to według Admina „planowane jest średnie wynagrodzenie na poziomie 5.213 zł”. Przeliczając tę kwotę przez 12 miesięcy i 29 pracowników w Urzędzie to otrzymujemy kwotę 1.814.124 zł. W projekcie budżetu na 2014 rok (budżet uchwalany jest w grupach wydatków – tak chciała Rada) zaplanowano kwotę 1.741.685 zł w grupie wydatków obejmujących wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do tej grupy wydatków wliczane są wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne płacone przez pracownika i przez pracodawcę. Już samo to wyliczenie wskazuje, że kwota podana przez Admina jest kwotą wziętą z „kapelusza” i nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Według Admina – matematyka jest nauką ścisłą i pozwala udowodnić każdą teorię. Chyba, że Admin był akurat na wagarach gdy Pani od matematyki przerabiała w szkole podstawowej ten temat. Na koniec jeszcze trochę humoru – czarnego humoru. Zastanawiam się dlaczego to Admin (Sylwester Przydrożny) tłumaczy się za radnych. To oni powinni zabrać głos i wytłumaczyć się wyborcom dlaczego nie wykonują swoich obowiązków biorą publiczne pieniądze. Przecież Admin nie został jeszcze radnym – wszak sąd administracyjny jeszcze nie pozbawił mandatu radnego Pana Aleksandra Szturo. Nie dzielcie skóry na niedźwiedziu. Czyżby Admin poczuł się już radnym?

Mieszkaniec Wilkowic

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

4 komentarze

  • Gal do Anonima

   A może by tak merytorycznie. Wiem, że to trudno bo wymaga trochę wysiłku ale warto spróbować.

   Odpowiedz
 1. WNIOSEK

  Właśnie o takie artykuły (czyt. sprostowania) chodzi. Informują one na bieżąco co tak naprawdę dzieje się na sesji.Wniosek jest jeden: prowadzenie obrad sesji przez przewodniczącego Fedyka powoduje destrukcję a kiedy przewodniczy obradom pan Hofmański sesja przebiega konstruktywnie „sprawnie i merytorycznie”.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: