Bezrobocie w Lipnie

Polska Agencja Prasowa podała komunikat nt. bezrobocia w Polsce. Wg danych GUSu w regionie wielkopolskim bezrobocie jest najniższe w kraju. W Lesznie w powiecie ziemskim stopa bezrobocia to 8,3%.

Najwięcej osób poszukujących pracy w Polsce jest na terenie województwa mazurskiego. Sięga ono blisko 20%. W Wielkopolsce wynosi ono 9,2%.

źródło: PAP

W powiecie leszczyńskim liczba bezrobotnych na dzień 31 października to 1727 osób. Liczba bezrobotnych w Gminie Lipno to 227 osób. To 13,14% ogółu. Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie największą trudność w znalezieniu pracy mają kobiety. Stanowią one 61% ogółu bezrobotnych w gminie Lipno. Tylko 41 osób pobiera zasiłek. Od początku roku 207 osób podjęło pracę.

Istotnym elementem struktury bezrobocia jest okres pozostawania bez pracy, a zwłaszcza liczba osób długotrwale bezrobotnych tzn. pozostających w ewidencji urzędu ponad 12 miesięcy. Długotrwale bezrobotni stanowią 21,7% ogółu, co oznacza, że 51 osób ponad rok pozostaje bez pracy, wśród nich 18 osób to osoby pozostające bez pracy ponad 2 lata. Długotrwałe bezrobocie w największym stopniu dotyczy osób z wykształceniem gimnazjalnym i niepełnym. Uwzględniając okres pozostawania bez pracy najliczniejszą grupą są bezrobotni zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy tj. 56 osób. Analizując strukturę bezrobotnych ze względu na wiek, można stwierdzić, że bezrobotni z gminy Lipno to osoby młode. Grupa wiekowa od 18 do 34 lat stanowi 56,6% ogółu bezrobotnych tej gminy. Natomiast osoby po 45 roku życia to 26,4% ogółu. Pod względem poziomu wykształcenia największą populacją są bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 63 osoby (26,8%). Liczna grupa osób posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe – 58 osób (24,7%) oraz policealne i średnie zawodowe – 56 osób (23,8%). Wyższe wykształcenie posiada 36 os. (15,3%), a najmniej osób posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące – 22 os., tj. 10,9% ogółu.

Trend osób bezrobotnych na terenie gminy jest malejący. Byle kryzys gospodarczy tego nie odwrócił.

źródło: PUP Leszno

Za osobę bezrobotną uważa się osobę bez pracy, zarejestrowaną w PUP.

Na podstawie materiałów: PAP, PUP Leszno

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: