Akademia Liderów Samorządowych

Rusza nabór do IV edycji Akademii Liderów Samorządowych. W podyplomowych studiach mogą wziąć udział sekretarze i skarbnicy. Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane od 15 listopada.  Decyduje kolejność zgłoszeń!

Akademia Liderów Samorządowych to projekt mający na celu podniesienie kompetencji kadr w samorządzie terytorialnym. Kluczem do poprawy funkcjonowania samorządu są wysokie kompetencje kadr administracji samorządowej. Cel ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie (Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej).

Nabór potrwa od 15 listopada do 17 grudnia!

Akademia Liderów Samorządowych IV edycja

Akademia Liderów Samorządowych to profilowane studia podyplomowe dla liderów w samorządach. Projekt ten jest wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Ideą, projektu jest stworzenie profesjonalnej kadry zarządzającej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem Akademii jest stworzenie profesjonalnej kadry zarządzającej w samorządach poprzez podnoszenie kompetencji kadry administracji samorządowej w zakresie zarządzania personelem, stanowienia dobrego prawa miejscowego, poprawy jakości usług dostarczanych obywatelom oraz jakości obsługi klientów, a także budowania pozytywnego wizerunku urzędu.

IV edycja ALS powstała w oparciu o doświadczenia pilotażowej I edycji oraz doświadczeń nabranych w trakcie realizacji II i III edycji. W wyniku ewaluacji I edycji powstał rozszerzony ponad 150 godzinny program zajęć uwzględniający specyfikę pracy na kierowniczych stanowiskach w JST. Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołą Bankowa w Poznaniu z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Zajęcia odbywać się będą w: Warszawie, Poznaniu, Chorzowie oraz Toruniu.

Jaki jest cel szczegółowy tego projektu?

Szczegółowym celem studiów jest przygotowanie wyższej kadry urzędników samorządowych do poprawienia jakości w zakresie:
• stanowienia aktów prawa miejscowego,
• usług świadczonych przez JST,
• zarządzania zasobami ludzkimi JST,
• budowania wizerunku urzędu JST,
• przejrzystości funkcjonowania urzędu i praktyk antykorupcyjnych,
• zarządzania finansami publicznymi,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Do kogo adresowana jest III edycja Akademii Liderów Samorządowych

Po pierwsze sekretarze Jednostek Samorządu Terytorialnego (w tym dyrektorzy urzędów pełniący role sekretarzy), odpowiadający za organizację i jakość pracy urzędu.
Po drugie skarbnicy JST, odpowiedzialni za sprawy finansowe jednostek.
Trzecia edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników z co najmniej 80 JST.

Rola partnerów w projekcie i program

Konsorcjum WSB oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego po ewaluacji działań w ramach I edycji oraz konsultacji z MAC przygotowały jednolity program Akademii Liderów Samorządowych liczący przeszło 160 godzin dydaktycznych.

Zajęcia podzielono na Blok Wspólny dla wszystkich grup słuchaczy, uwzględniający min. zagadnienia prawne, tematykę zarządzania zasobami ludzkimi, działania promocyjne urzędu. Do programu kolejnych edycji wprowadzono zagadnienia związane z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn, poprawą standardów obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz upowszechnieniem nowoczesnych metod kształcenia kadr w samorządzie.

Duży nacisk położono na szkolenia miękkie oraz aktywne formy szkoleniowe. Studia będą opierały się o metodę PBL (Problem Based Learning), zakładającą aktywną partycypację słuchaczy w zajęciach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 245-59-03, 245-58-99 lub pod adresem e-mail: akademia.liderow@mac.gov.pl.

Miejsca odbywania się zajęć IV edycji Akademii Liderów Samorządowych:

Warszawa (40 miejsc), Poznań (40 miejsc), Toruń (40 miejsc), Chorzów (40 miejsc).

Instrukcja rekrutacyjna, harmonogram zjazdów, tematyka zajęć i inne dokumenty dostępne są TUTAJ

zródlo: PAP

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany