Sprawa dotyczy autobusu linii 4, który jeździ do Wilkowic.

Jak informowałem wcześniej na gminalipno.wordpress.com [kliknij]3 października 2011r. Radni Gminy Lipno uchylili uchwałę, na mocy której autobus miejski linii 4 dojeżdżał do Wilkowic. Jak informował Przewodniczący w uzasadnieniu do uchwały podano, że świadczone usługi przewozowe są zbyt kosztowne i w zbyt wąskim zakresie, co nie podobało się lipińskim rajcom.

Grzegorz Szulczyk pismem z dnia 28 września 2011 roku w imieniu Gminy Lipno, wypowiedział umowę z MZK zachowując 3miesięczny okres wypowiedzenia. Od 1 stycznia 2012 roku 4ka miała przestać jeździć do Wilkowic, w zamian miał być zorganizowany transport zastępczy.

Coś jednak panom wójtom nie pasowało i w listopadzie Homski zwrócił się do dyrektora MZK o przywrócenie linii. Linię nie tylko przywrócono, ale i wydłużono o ulicę Święchiechowską w Wilkowicach.

Wszystko byłoby ok, gdyby nie uchwała, którą wcześniej podjęli radni. Ta wycofała możliwość kursowania leszczyńskiej 4 do Wilkowic. Homski tu swoim działaniem de facto złamał prawo. Pewnie w słusznej sprawie, bo 4ka jest mieszkańcom potrzebna.

P.o wójta Jacek Karmińskich chcąc przywrócić w gminie porządek prawny w marcu 2012r. pod głosowanie poddał projekt uchwały uchylający zakaz wjazdu 4ki na teren gminy. Jednak „oporna” rada większością głosów odrzuciła propozycję Karmińkiego. Tak więc 4-ka nadal jeździła do Wilkowic bez stosownej zgody radnych.

Jak informuje UG na stronie Karmiński odpowiadając Regionalnej Izbie Obrachunkowej pisze:

W miesiącu marcu 2012 roku poinformowałem Radę Gminy Lipno, iż muszą być przestrzegane przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, w oparciu o zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w miesiącu wrześniu 2012 roku ponownie wskażę Radzie Gminy Lipno, że istnieje obowiązek stosownych uchwał w zakresie wykonywania zadań w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym”.

4 października radni Lipno 2010 ulegli namową Karmińskiego i przywrócili porządek prawny dla kursującej 4-ki. Teraz jeździ już legalnie.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Jedna odpowiedź

  1. Mieszkaniec Wilkowic

    Przewodniczący Rady ze swoimi radnymi pokazują, że dla nich przepisy prawa nie mają znaczenia (albo nie znają się na tym albo coś mataczą). Nawet kosztem Gminy i mieszkańców. Dobro Gminy nie leży im na sercu nawet wtedy gdy usta mają pełne frazesów.
    Przy takim podejściu Przewodniczącego i jego radnych długo jeszcze i z oporami będzie trwało prostowanie nieprawidłowości wprowadzonych przez duet byłych włodarzy Mariusza H. i Grzegorza S. (Przewodniczący zapowiedział, że chce kontynuować ich „dzieło”).

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: